Senat

 • Akademik Hasnija Muratagić-Tuna – predsjednik Senata,
 • Akademik Ejup Ganić,
 • Akademik Muhamed Filipović,
 • Akademik Mustafa Cerić,
 • Akademik Muamer Zukorlić,
 • Akademik Dževad Jahić,
 • Akademik Lamija Hadžiosmanović,
 • Akademik Šerbo Rastoder,
 • Akademik Mehmed Akšamija,
 • Akademik Asim Kurjak,
 • Akademik Enver Halilović i
 • Dr. Mevlud Dudić