Predsjedništvo: Odluka o prijemu novih članova BANU

0
398

Na redovnoj sjednici održanoj 28. maja 2021. godine u Sarajevu, Predsjedništvo Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti usvojilo je Odluku o pokretanju procedure za prijem novih članova Akademije koja se prema Statutu vrši jednom u dvije godine.

Na istoj sjednici Predsjedništvo je usvojilo zaključak da će se obilježavanje 10 godina od osnivanja Akademije upriličiti do kraja godine, kojim povodom će biti štampan specijalni broj Glasnika BANU.

Na mjesto koordinatora Kluba mladih naučnika BANU imenovan je akademik Refik Šećibović.

Redovna Skupština Akademije bit će održana do kraja juna mjeseca.

Informativna služba