Ko je odgovoran i obavezan da se bori za prava bosanskog jezika

0
1431

13668992_1387376694612631_4822771041092292509_n-Copy-616x409

Sarajevo, 06. avgust 2016.

S A O P Ć E N J E  M E D I J I M A

U prostorijama Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti a u organizaciji Odjeljenja za bosanski jezik i književnost pod vodstvom akademika Dževada Jahića i uz učešće predsjednika Akademije akademika Muhameda Filipovića održan je redovni skup posvećen problemima brige oko statusa, poštovanja i prava bosanskog jezika.

Na skupu je uvodnu riječ dao akademik Filipović koji je naglasio da sve činjenice govore o tome kako jedna za drugom padaju u vodu konstrukcije koje su osporavale identitet bošnjačkog naroda, njegovu kulturu i u okviru toga i jezik za koji je bilo nametnuto ime koje je kao nosioce i subjekte jezičke produkcije nominiralo isključivo srpski i hrvatski narod. Akademik Filipović je ukazao na činjenicu da svaki novi popis stanovništva dokazuje odavno poznatu ali skrivanu istinu da su Bošnjaci najbrojniji dio stanovništva Bosne i Hercegovine i da nije više moguće ne uvažavati njihova prava a posebno njihova mišljenja i stavove oko sopstvenog identiteta pa i imena njihova jezika. Bošnjaci su jedini ovlašteni da imenuju svoj narodni i nacionalni jezik, jezik svoje kulture i književnosti i to pravo ne smije niko da im osporava odnosno ako to bude i pokušavao oni će takvim pokušajima pružiti odlučan otpor.

Akademik Dževad Jahić je obimno elaborirao poziciju bosanskog jezika kako sa historijskog tako i sa aktuelnog stajališta kao i stajališta elemenata koji ga identificiraju. Uporedo sa tim akademik Jahić je zatražio da se sve institucije države Bosne i Hercegovine moraju izjasniti o pravu Bošnjaka da svoj jezik nazivaju njegovim historijskim imenom kao i obavezu bošnjačkih političara, njihovih stranaka i insitucija koje one vode da se u toj stvari nedvosmisleno odlučno, jasno i javno iskažu i preduzmu kako pozitivne akcije tj. usmjerene na afirmaciju prava bosanskog jezika tako i akcije zahtjeva za pravnim progonom onih koji ta prava Bošnjacima osporavaju.

13782255_1387377221279245_2905976611540080932_n-616x409 13879384_1387376711279296_4286718408544183838_n-616x409

Informativna služba