Članovi

 1. Akademik Muhamed Filipović
 2. Akademik Mustafa Cerić
 3. Akademik Ejup Ganić
 4. Akademik Ferid Muhić
 5. Akademik Muamer Zukorlić
 6. Akademik Dževad Jahić
 7. Akademik rahmetli Lamija Hadžiosmanović
 8. Akademik rahmetli Nedžad Ibrišimović
 9. Akademik Šerbo Rastoder
 10. Akademik Omer Nakičević
 11. Akademik Smail Čekić
 12. Akademik Mehmed Akšamija
 13. Akademik rahmetli Đenana Buturović
 14. Akademik Hasnija Muratagić-Tuna
 15. Akademik rahmetli Alija Džogović
 16. Akademik Fatmir Baći
 17. Akademik Omer Ibrahimagić
 18. Akademik Asim Kurjak
 19. Akademik Emin Sofić
 20. Akademik Fehim Husković
 21. Akademik rahmetli Nijaz Duraković
 22. Akademik Enver Halilović
 23. Akademik Aida Salihagić-Kadić
 24. Akademik Seid Hasanefendić
 25. Akademik Refik Šećibović
 26. Akademik Galib Šljivo
 27. Akademik Aziz Hasanović
 28. Akademik Ilber Ortayli
 29. Akademik Hazbo Skoko
 30. Akademik Đelo Jusić
 31. Akademik Suad Kurtćehajić
 32. Akademik Emir Ramić
 33. Akademik Džemal Najetović
 34. Akademik Mujo Demirović
 35. Akademik Šefkija Čekić
 36. Akademik Haris Hromić