Akademik Seid Hasanefendić preselio na ahiret

0
356

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti sa velikom žalošću saopćava da je njen ugledni član akademik Seid Hasanefendić 04.07.2020. godine preselio na ahiret.

Dženaza rahmetli akademika Hasanefendića obavit će se na Gradskom groblju Bare, u utorak, 7. jula u 14 sati.

Od 1979. do 1982. godine bio je šef Katedre za grafiku, a od 1985. do 1990. godine obavljao je dužnost dekana Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Do odlaska u penziju, radio je kao redovni profesor na predmetu crtanje. Također, godinama je bio je direktor Umjetničke Galerije Bosnie i Hercegovine.

Dobitnik je velikog broja domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima su Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva (1982), Dvadesetsedmojulska nagrada BiH (1986), Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom (1987), Zlatna plaketa – Per meriti artistici, Ferrara (1983), te nagrada TV Italia 3, Rim (1985), Zlatna plaketa, Istanbul (1996).

Akademik Seid Hasanefendić je član BANU od 2017. godine a njegovo preseljenje predstavlja veliki gubitak za našu umjetnost, BANU, Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu i sarajevski Univerzitet zbog čega mu vječna hvala uz usrdnu molbu Allahu dž.š. da joj podari džennetsko mjesto.

Informativna služba