Akademska besjeda: „Presuđeni genocid u Srebrenici je pravni osnov osporavanja RS“

0
232

Direktor Instituta za istraživanje genocida-Kanada i član BANU dr. Emir Ramić je u svojstvu besjednika imao izlaganje na temu „Presuđeni genocid u Srebrenici je pravni osnov osporavanja RS“. Moderator besjede bio je član BANU prof.dr. Suad Kurtćehajić.

Akademska besjeda je održana 12. januara 2020. godine, sa početkom u 13 sati, ul. Vladislava Skarića 5 (hotel Europa, svečana sala Atrium) u Sarajevu.

Ramić je konstatovao da je Presuda za genocid u Srebrenici dovoljan pravni osnov za ukidanje bh. entiteta RS. Pravosnažnom presudom od 26. februara 2007. godine Internacionalni sud pravde u Hagu je sudskom formulacijom da su vojska i policija RS osmislile i izvršile genocid u Srebrenici otvorio legitimnu i legalnu mogućnost potpunog pravnog osporavanja entiteta RS.

Akademik Ramić je besjedu završio analizom kanadskog iskustva u procesu organiziranog i instititucionalnog lobiranja za istinu, pravdu i kulturu sjećanja.