prof. dr. Đenana Buturović

BUTUROVIĆ Đenana, prof, naučni savjetnik, književni historičar, etnolog, antropolog usmene tradicije, folklorist, direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Diplomirala na sarajevskom Filozofskom fakultetu – grupa hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenska književnost, doktorat na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila je kao kustosica u Odjeljenju etnologije Zemaljskog muzeja BiH (od 1958), viši kustosica, naučna saradnica, viša naučna saradnica i naučna savjetnica, načelnica Odjeljenja za etnologiju. Članica redakcije GZM – sveska E, članica redakcije WMBHL i dr. Objavila je blizu 200 bibliografskih jedinica iz historije književnosti, etnologije, usmene tradicije i dr. “Antologija bosnjacke usmene epike” (1997); “Morići” I, II, III diD (1996); “Gazi Husrev-beg u usmenoj tradiciji” i dr. Bila je članica je MAIRSK-a, Sekcije za folklor Međunarodnog slavističkog komiteta, PEN centra BiH Sarajevo i novoosnovane Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Dobitnica je odlikovanja i nagrada: Nagrada IP “Svjetlost” za najbolju knjigu iz oblasti nauke u 1976., Šestoaprilska nagrada Sarajeva, Orden zasluga za narod sa srebrenim zracima. Podsjećajući na izuzetni istraživački angažman ove velike žene, donosim prikaz njezine čuvene knjige o braći Morićima, koji sam napisao i objavio 1984. godine.

Bibliografija

 • Studija o Hörmannovoj zbirci, “Svjetlost”, Sarajevo, 1966.
 • Narodne pjesme muslimana u BiH – iz rukopisne ostavštine Koste Hörmanna – redakcija, uvod i komentari Đenane Buturović, Zemaljski muzej, Sarajevo, 1966.
 • Monografija Epska narodna tradicija muslimana BiH od početka 16. vijeka do pojave zbirke Koste Hörmanna, GZM, Sarajevo, 197273.
 • “Narodna književnost” (Bosanskohercegovačka književna hrestomatija, koautori: dr. Hatidža Krnjević i dr. Ljubomir Zuković), Sarajevo, 1972.
 • Narodna književnost Srba, Hrvata, Muslimana i Crnogoraca, izbor studija i članaka; priredili: dr. Đenana Buturović i dr. Vlajko Palavestra, “Svjetlost”, Sarajevo, 1974.
 • Narodne pjesme muslimana BiH Koste Hörmanna, “Svjetlost”, Sarajevo, 1976. i 1990.
 • Morići – od stvarnosti do usmene predaje, “Svjetlost”, Sarajevo, 1983.
 • Bosanskomuslimanska usmena epika, Institut za književnost i “Svjetlost”, Sarajevo, 1992.
 • Narodne pjesme Bošnjaka u BiH (Kosta Hörmann), “Preporod”, Sarajevo, 1995.
 • Usmena epika Bošnjaka, antologija, “Preporod”, Sarajevo, 1995.
 • Od Đerzelez Alije do Tala Ličanina, “Svjetlost”, Sarajevo, 1996.
 • Antologija bošnjačke usmene epike, “ALEF”, Sarajevo, 1997.
 • Djevojka ptica zlatna perja (antologija usmene priče u BiH), “Svjetlost”, Sarajevo, 1997; koautor: Lada Buturović.
 • Bošnjačka književnost u književnoj kritici, usmena književnost, knjiga II (koautor: Munib Maglajlić), Sarajevo, 1998.
 • Antologija bošnjačkih lirskonarativnih pjesama – balade i romanse, koautor: Lada Buturović, Sarajevo, 2000; 2. izdanje: 2002.
 • Narodne pjesme Bošnjaka, izbor iz zbirki Koste Hörmanna, izbor i predgovor: Đenana Buturović, Sarajevo, 2001.

Nagrade