prof. dr. Lamija Hadžiosmanović

Lamija HADŽIOSMANOVIĆ

Lamija Hadžiosmanović, dugogodišnja je profesorica Filozofskog fakulteta u Sarajevu, odgojila generacije i generacije studenata.

Naučna javnost je poznaje kao pisca kulturne historije, a uz svoje ime nosi i uvaženu titulu emeritusa. Usprkos poznim godinama, profesorica Hadžiosmanović i dan-danas radi i predaje, a osim na matičnom fakultetu, gdje je i u Upravnom odboru, gostujući je profesor na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, predavač na postdiplomskom studiju Islamskog fakulteta, član Savjeta BZK Preporod, član Savjeta Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, saradnik mnogih časopisa itd.

Jedan je od 21. osnivača krovne Institucije Bošnjaka cijeloga svijeta – Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU).

Profesorica u svojoj bogatoj biografiji ima 250 objavljenih autorskih djela i desetak prijevoda sa turskog jezika. Pored brojnih akademskih obaveza, profesorica Hadžiosmanović se javnosti predstavila i kao autorica Bosanskog kuhara, knjige koju je objavila Izdavačka kuća Sejtarija i za koju je dobila niz nagrada za najbolje djelo iz te oblasti, a govori o starinskoj bosanskoj kuhinji, nekim minulim običajima i kodeksima ponašanja.