Predsjedništvo

Predsjednik BANU: akademik Muhamed Filipović

Predsjednik Senata BANU: akademik Ejup Ganić

Potpredsjednici BANU: akademik Dževad Jahić i akademik Lamija Hadžiosmanović

Generalni sekretar BANU: akademik Muamer Zukorlić