Sud časti

  1. Akademik Omer Nakičević – predsjednik
  2. Akademik Hasnija Muratagić Tuna – član
  3. Akademski slikar Mehmed Slezović – član