BANU bira nove članove i formira Klub mladih naučnika (FOTO)

0
1092

Datum: 08.04.2017.

S A O P Ć E N J E   Z A   M E D I J E

BANU bira nove članove i formira Klub mladih naučnika

Na zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Senata Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU) održanoj 8. aprila 2017. godine u Sarajevu, utvrđena je lista kandidata za izbor novih članova Akademije koji će biti birani na narednom zasjedanju Skupštine u maju mjesecu.

Na sjednici je odlučeno da se formira Klub mladih naučnika Akademije koji će omogućiti okupljanje naučnih talenata mlađe generacije čime bi se ojačala produktivnost i dinamika razvoja Akademije te omogućilo mlađim stručnjacima da afirmiraju svoja naučna ostvarenja.

Na istoj sjednici usvojena je Odluka o organiziranju međunarodnog naučnog simpozijuma na temu „Dijalog, kultura, civilizacija“ gdje će brojni domaći i strani učesnici naučno-kulturološki tretirati značaj dijaloga u kontekstu brojnih sukoba i drugih izazova.

Informativna služba

 

PODIJELI