Osnivačka skupština

0
320

Današnji dan je historijski dan za Bošnjake. Nakon tromjesečnih priprema Inicijativnog odbora kojeg je predvodio muftija Muamer Zukorlić, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 09.06.2011. god. osnovana je Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti.

[nggallery id=1]

Utemeljivači BANU-a su:

1.         prof. dr. Ferid Muhić,

2.         prof. dr. Mustafa Cerić,

3.         muftija Muamer ef. Zukorlić,

4.         prof. dr. Dževad Jahić,

5.         prof. dr. Muhamed Filipović,

6.         prof. dr. Lamija Hadžiosmanović,

7.         prof. dr. Đenana Buturović,

8.         prof,. dr. Ibrahim Pašić,

9.         prof. dr. Omer Nakičević,

10.       prof. dr. Ismail Čekić,

11.       prof. dr. Džemaludin Latić,

12.       književnik Alija Džogović,

13.       prof. dr. Šerbo Rastoder,

14.       akademski slikar Mehmed Sletović,

15.       prof. dr. Hasnija Muratagić – Tuna,

16.       prof. dr. Ejup Ganić,

17.       književnik Nedžad Ibrišimović,

18.       prof. dr. Omer Ibrahimagić, a

19.       kademski slikar Muradin Dino Trtovac,

20.       prof. Ermin Sinanović i

21.       ekonomsita Haris Hromić.

Na osnivačkoj skupštini usvojena je Platforma za osnivanje Bošnjačke akademija nauka i umjetnosti kao i Statut akademije.

Za prvog predsjednika BANU-a izabran je prof. dr. Ferid Muhić, dok je za predsjednika Senata izabran reisulema prof. dr. Mustafa ef. Cerić. Potpredsjednici Akademija su, odlukom skupštine, prof. dr. Dževad Jahić i prof. dr. Lamija Hadžiosmanović.

Za generalnog sekretara BANU izabran je muftija Muamer ef. Zukorlić.

Senat Akademije pored predsjednika čine i: prof. dr. Ferid Muhić, prof. dr. Dževad Jahić, prof. dr. Lamija Hadžiosmanović, muftija Muamer ef. Zukorlić, prof. dr. Muhamed Filipović, prof dr. Ejup Ganić, književnik Nedžad Ibrišimović i prof. dr. Mevlud Dudić.

Nadzorni odbor BANU čine: prof. dr. Ismail Čekić – predsjednik, prof. dr. Šerbo Rastoder – član i prof. dr. Ibrahim Pašić – član.

Sud časti BANU čine: prof. dr. Omer Nakičević – predsjednik, prof. dr. Hasnija Muratagić Tuna – član i akademski slikar Mehmed Slezović – član.

Nakon Osnivačke skupštine održana je Promotivna skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti na kojoj su se velikom broju prisutnih obratili generalni sekretar Akademije muftija Muamer Zukorlić, akademik Muhamed Filipović, predsjednik Akademije prof. dr. Ferid Muhić i predsjednik Senata reisu-l-ulema prof. dr. Mustafa Cerić.

Cilj osnivanja Akademije je okupljanje naučnih i umjetničkih potencijala bošnjačkog naroda u cilju očuvanja i afirmacije nacionalnih i kulturnih vrijednosti.

Sjedište Akademije je u Sarajevu sa odjelom u Sarajevu i Novom Pazaru, a djelovat će u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i na svim prostorima gdje žive Bošnjaci.

Akademija će kroz najviše naučne i umjetničke standarde baštiniti multikulturalnost BiH, Sandžaka i šire regije, te doprinositi multikulturalnom i dijalogu općenito, kako između ostalog stoji u Statutu Akademije.

Ova Akademija nije konkurent sličnim ustanovama, već u postojećim akademijama u okruženju i šire vidi potencijalne partnere.

Akademija će djelovati kroz četiri odjeljenja: Odjeljenje društveno-humanističkih nauka, Odjeljenje za islamsku tradiciju, Odjeljenje za umjetnost i Odjeljenje prirodno-matematičkih, medicinskih i tehničkih nauka.

Nema sumnje da je ovim bošnjačka nacija dobila još jedan stub svog opstanka i očuvanja sopstvenog identiteta, istaknuto je na promotivnom dijelu Osnivačke skupštine BANU.

PODIJELI