Saopćenje za javnost povodom netačnih navoda u beogradskom listu “Blic”

0
927

Print

Sarajevo, 29. novembar 2016.

S A O P Ć E N J E    Z A    J A V N O S T

U povodu objavljenog teksta EPOHALNO OTKRIĆE Bošnjački akademik: “Vučić i Srbi iz BiH poreklom su Vlasi” u beogradskom listu  “Blic” 28. novembra 2016. godine u kojem se kritiziraju izjave prof. dr. Ibrahima Pašića skrenuvši pažnju na njegovu kvalifikaciju kao člana Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, obavještavamo javnost da prof. dr. Ibrahim Pašić nije član Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU).

Informativna služba

PODIJELI