Ponedjeljak, Juli 24, 2017
Stranica 2

BANU tribina – “B/H/S – administrativna formulacija i lingvistička apstrakcija“

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) obavještava javnost da će u četvrtak, 27. oktobra 2016. biti održana BANU tribina bosanskog jezika na temu “B/H/S – administrativna formulacija i lingvistička apstrakcija“ . Tribina će se održati  u Sarajevu, ul. Štrosmajerova 1/II sa početkom u 11 sati. Predsjednik BANU akademik Muhamed Filipović će otvoriti tribinu a uvodno izlaganje o temi i razgovor sa publikom vodit će naš vodeći stručnjak...

Održana BANU tribina ‘Pisci bosanskog jezika i njihova zastupljenost u školi’

Sarajevo, 30. septembar 2016. BANU -  tribina bosanskog jezika  održana je 29. septembra 2016. godine  na temu Pisci bosanskog jezika i njihova zastupljenost u školi.  Akademik Muhamed Filipović, predsjednik BANU-a, u uvodnoj riječi je ukazao ne samo na, svima već dobro poznatu, nedovoljnu zastupljenost pisaca bosanskog jezika u školskim sadržajima i programima, već je ukazao i na ozbiljna, tendenciozna i skandalozna zaobilaženja svih...

BANU tribina – Pisci bosanskog jezika i njihova zastupljenost u školi

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) obavještava javnost da će u četvrtak, 29. septembra 2016. biti održana BANU tribina bosanskog jezika na temu „Pisci bosanskog jezika i njihova zastupljenost u školi“. Tribina će se održati u Sarajevu, ul. Štrosmajerova 1/II sa početkom u 11 sati. Učesnici tribine: akademik Muhamed Filipović, predsjednik akademik Dževad Jahić, potpredsjednik prof. dr. Sanjin Kodrić Informativna služba

BANU tribina: Lingvistička demitologizacija Kulinove povelje

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) obavještava javnost da će u četvrtak, 25. avgusta 2016. održati tribinu bosanskog jezika na temu „Lingvistička demitologizacija Kulinove povelje“ povodom 29. avgusta  1189 – 827 godina od pisanja Povelje bosanskog bana Kulina s obzirom na značaj historije bosanske državnosti i historije bosanskog jezika, Tribina će se održati  u Sarajevu, ul. Štrosmajerova 1/II sa početkom u 11 sati. Predsjednik BANU akademik Muhamed Filipović...

Ko je odgovoran i obavezan da se bori za prava bosanskog jezika

Sarajevo, 06. avgust 2016. S A O P Ć E N J E  M E D I J I M A U prostorijama Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti a u organizaciji Odjeljenja za bosanski jezik i književnost pod vodstvom akademika Dževada Jahića i uz učešće predsjednika Akademije akademika Muhameda Filipovića održan je redovni skup posvećen problemima brige oko statusa, poštovanja i...

BANU tribina: Upotreba maternjeg jezika u svjetlu rezultata Popisa

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti obavještava javnost da će u četvrtak, 28. jula 2016. godine biti održana BANU tribina bosanskog jezika na temu „Upotreba maternjeg jezika u svjetlu rezultata Popisa“. Tribina će biti održana u Sarajevu, ul. Štrosmajerova 1/II sa početkom u 11 sati. Predsjednik BANU akademik Muhamed Filipović će otvoriti tribinu a uvodno izlaganje o temi i razgovor sa publikom...

Predsjedništvo i Skupština BANU o prijemu novih članova u Akademiju

Sarajevo, 10. juli 2016. PREDSJEDNIŠTVO I SKUPŠTINA BANU O PRIJEMU NOVIH ČLANOVA U AKADEMIJU Predsjedništvo i Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti održali su odvojene sjednice 9. i 10. jula u Sarajevu i tematski razmatrali standarde i proceduru prijema novih članova u Akademiju. Skupština je nakon razmatranja usvojila Pravilnik o članstvu u Akademiji sa intencijom mogućnosti prijema novih članova u Akademiju iz...

BANU tribina: Ideološki temelji i lingvistički apsurdi bivšeg srpskohrvatskog jezika

BANU-TRIBINA  BOSANSKOG JEZIKA održana je 30. juna 2016. godine  na temu IDEOLOŠKI TEMELJI I LINGVISTIČKI APSURDI BIVŠEG SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA. Akademik Muhamed Filipović, predsjednik BANU-a, u uvodnoj riječi je ukazao na kulturnohistorijski, ideološki i politički kontekst nastanka i funcioniranja bivšeg srpskohrvatskog jezika i u tom smislu pažnju usmjerio na mnoge praznine i tendencioznosti u tome konceptu u odnosu na Bosnu i...

Preseljenje akademika prof. dr. Lamije Hadžiosmanović

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti sa velikom žalošću saopćava da je njen ugledni član gospođa prof. dr. Lamija Hadžiosmanović 9. maja 2016. godine preselila na ahiret. Dženaza rahmetli gospođe Hadžiosmanović klanjat će se u utorak 10. maja 2016. godine u Gazi Husrev-begovoj džamiji nakon podne namaza a pokop će se obaviti u 14.30 sati na gradskom mezarju Bare. Gospođa Lamija Hadžiosmanović...

Senat BANU: Prioritet za historijske i kulturološke projekte Sandžaka

Sarajevo, 24. decembar 2015. Saopćenje za javnost Na svojoj redovnoj sjednici Senat Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti razmatrao je strategiju razvoja BANU u pogledu prijema novih članova i usvojio preporuku da se u redovni, dopisni i počasni sastav Akademije primi određeni broj članova shodno kriterijumima i potrebi. Članovi Senata jednoglasno su usvojili zaključak sa preporukom o neophodnosti ažuriranja rada u odjeljenjima Akademije. Nakon...