Nedjelja, Februar 18, 2018

Saopćenje za javnost povodom netačnih navoda u beogradskom listu “Blic”

Sarajevo, 29. novembar 2016. S A O P Ć E N J E    Z A    J A V N O S T U povodu objavljenog teksta...

BANU tribina – Pisci bosanskog jezika i njihova zastupljenost u školi

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) obavještava javnost da će u četvrtak, 29. septembra 2016. biti održana BANU tribina bosanskog jezika na temu „Pisci...

Saopćenje za javnost povodom poništenja pokroviteljstva ANUBIH za “Rječnik bosanskog jezika”

Sarajevo, 11. XI 2015. godine Predmet: Saopćenje za javnost Sa čuđenjem, mada ne i sa prevelikim iznenađenjem, BANU je primila javno oglašavanje Odluke ANUBiH-a da više...

Akademik Ferid Muhic: Kritička analiza ključnih argumenata ekstremnog anti-islamizma

Tema: Kritička analiza ključnih argumenata ekstremnog anti-islamizma - slučaj Bat Ye'or XVIII. međunarodni znanstveni skup ISLAM U EUROPI - STANJE I PERSPEKTIVE Islamski centar Zagreb, 19.-21.04.2012./28.-30.05.1433. h.g.

Ferid Muhic

Ferid Muhic

TheDeenShow Guest Grand Mufti Reis Mustafa Ceric on Islam and Muslims

TheDeenShow Guest Grand Mufti Reis Mustafa Ceric on Islam and Muslims

Dr. Mustafa ef. Ceric in New York, 3.23.2012

Interview at UN, 3.23.2012. www.batv.tv , webpublicapress.net

Mustafa Ceric Gran Mufti di Bosnia e Erzegovina – Sarajevo 2012 – Comunità di...

Inaugurazione dell'incontro per la pace di Sarajevo organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio. Intervento di Mustafa Ceric, Gran Mufti di Bosnia e Erzegovina

Riz Khan – Bosnia's Grand Mutfi: Mustafa Ceric

Riz Khan looks at Islam in Europe in an interview with Bosnia's Grand Ceric

REIS UL ULEMA MUSTAFA CERIĆ – Komemorativna akademija “Štrpci bez mezara”

27. februara 2012. je u Prijepolju održana Komemorativna akademija „Štrpci bez mezara" za 19 građana Sandžaka (18 Bošnjaka i jedan Hrvat) otetih u stanici...